Raising Standards Together

CD/Music

Find all the essential and up-to-date information on Creative Development in the Foundation Phase and Music in the National Curriculum for Wales

Creative Development sets out the creative musical skills and abilities to develop and make progress in through a wide range of opportunities.

Music in the National Curriculum for Wales builds  on prior knowledge, understanding and skills, it sets out the skills of ‘Performing’, ‘Composing’ and ‘Appraising’ to be developed,  describing the range of opportunities and contexts for each including music from Wales.

Yn yr adran hon, gall ymarferwyr ddod o hyd i’r holl wybodaeth allweddol sydd ei hangen arnynt er mwyn cyflwyno Datblygiad Creadigol yn y Cyfnod Sylfaen a Cherddoriaeth yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru.  

Mae’n darparu gwybodaeth, dulliau o fynd ati a gwaith ymchwil hefyd er mwyn helpu ymarferwyr gyda’u datblygiad proffesiynol a gwella sut y cyflwynant Datblygiad Creadigol a Cherddoriaeth yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru.

Find out more about related topics in this area: Across the Curriculum or visit our research page for further reading.